Företagsekonomisk rådgivning

Vi träffar våra kunder regelbundet och diskuterar utsikter för företaget och informerar om de nyheter som påverkar verksamheten och ägare i fåmansbolag. Skatterådgivning är ett vanligt förekommande område som företag har många frågor och funderingar kring. Regelverk är ofta komplicerade och under förändring. Det är viktigt att föra en dialog med er konsult där alla viktiga frågor adresseras. Inom skatterådgivning hjälper vi mestadels företag mer frågor kring:

  • Förändrad ägarstruktur
  • Försäljning av inkråm eller andelar
  • Starta nytt företag

Behöver ni företagsekonomisk rådgivning?