Vi sköter er redovisning

Idag är möjligheterna nästan oändliga för anpassade lösningar inom redovisningstjänster. Vi erbjuder olika bokföringsprogram från marknaden och ofta väljer kunderna ett upplägg där vi arbetar tillsammans i webbaserade bokföringssystem. Smarta och enkla lösningar är t.ex.

  • Scannade fakturor.
  • Uppladdning av digitala kvitton via mobiltelefon.
  • Betalfiler till och från banken via bokföringsprogrammet.

Med dagens webbaserade lösningar är marknaden inte begränsad geografiskt men vår redovisningsbyrå har idag flest kunder inom Göteborg, Kungsbacka och Mölndal.

Vill du veta mer om löpande bokföring?