Löneadministration

Lön är ett område som många företagare tycker är lite komplicerat. Det är viktigt att lönehantering fungerar bra i bolaget för att undvika missnöje i organisationen. Har ert företag en handbok eller policy eller är ni kollektivanslutna? EKORD har möjlighet att hjälpa ert företag med alla frågor som rör löneadministration.

Anställda kan rapportera frånvaro eller utlägg i ett webbaserat system och löneadministratören på EKORD framställer sedan lönespecifikation för varje anställd i företaget. Vi hjälper företag i Göteborg eller andra orter med löneadministration och allt sker digitalt över webben. Behöver ni rådgivande stöd i lönefrågor eller hjälp med hela administrationen, EKORD kan hjälpa er att identifiera och tillgodo se ert behov. Er konsult på EKORD kan hjälpa er med:

  • Avvikelsehantering som t.ex. frånvaro eller föräldraledighet
  • Besvara frågor från anställda
  • Hantera förmåner och utläggsredovisning
  • Kontrolluppgifter till myndigheter
  • Stöd till företagsledare

Kontakta oss för en offert