Bokslut och årsredovisning2019-01-11T21:18:08+00:00

Bokslut och årsredovisning

När verksamhetsåret är slut måste alla företag stämma av årets löpande bokföring genom att göra ett bokslut. Bokslutet säkerställer att företaget presenterar en rättvisande bild över bolagets ekonomiska ställning. Det är viktigt att anlita en professionell redovisningskonsult som kan vägleda företagaren genom regler och lagar. EKORD kan även ta fram årsredovisning för ert företag. Vi erbjuder delårsbokslut för de företag som har intressenter eller ägare som kräver detta.

Få en offert på ert bokslut